ПРОМОЦИЯ  „VIP Клуб на Ceresit”

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „VIP Club на Ceresit

В периода от 12.09.2022 – до 30.11.2022 г.  като купувате продукти Ceresit с изключение на: EPS, дюбели и профили за топлоизолационни системи, Ceresit STOP Влага, Ceresit RE-New, Ceresit STOP Мухъл, пистолетна PU пяна и пистолети за PU пяна. Регистрирайте касовите бележки или фактури със закупени продукти Ceresit на www.ceresit-vip.bg. За всяка покупка над 100 лв. без ДДС получавате 10 точки.

 

Как да участвам?

1.      Купете продукти с марка CERESIT с изключение на EPS, дюбели и профили за топлоизолационни системи, Ceresit STOP Влага, Ceresit RE-New, Ceresit STOP Мухъл, пистолетна PU пяна и пистолети за PU пяна. Влезте на www.ceresit-vip.bgи се регистрирайте.

2.      Снимайте касовите бележки (със стокови разписки, при липса на указани в бележките продукти или фактуритесъс закупени продукти Ceresit) и ги качете в профила си.

3.      След одобрение на документите, точките автоматично ще се появят в профила ви.

4.      Съберете 50, 150, 200, 250, 300, 400 или 450 точки и получeте Вашия подарък от Ceresit или оригинални инструменти с 50%  отстъпка от пазарната продажна цена на дребно

      Наградите се изпращат по куриер до 30 работни дни* след одобрение на документите

      Ако участник желае да получи инструмент с до 50 % отстъпка, плащането се  прави чрез наложен платеж при получаване на стоката от куриера

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  НА ПРОМОЦИЯТА „VIP Клуб на Ceresit” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в играта е обвързано с покупка. 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията „Влез във VIP клуба на Ceresit” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”. 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.ceresit-vip.bg

2.3. (1) Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.ceresit-vip.bg

(2) Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес http://www.ceresit-vip.bg

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 

Промоцията „Влез във VIP клуба на Ceresit” се организира и провежда на територията на Република България. 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Промоцията стартира на 12септември и продължава до 30 ноември 2022 г. включително. 

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.ceresit-vip.bg

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

5.1. Промоцията е валидна за всички физически и юридически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България. 

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, служителите на търговките обекти, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства. 

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите. 

5.4. Промоцията е ориентирана към настоящи и нови строителни бригади/фирми. За да получи награда или инструмент,всеки участник трябва да се регистрира на www.ceresit-vip.bgи да попълни задължителните полета. Наградите се получават в срок до 30 дни след обработване на заявката за наградата, като за целта трябва да бъдат предоставени копия от фактури/ касови бележки и/или стокови разписки в случаите, в които на касовата бележка не са видими продуктите Ceresit в периода 12 септември - 30 ноември 2022 г.

5.5. Промоцията е валидна до изчерпване на промоционалните количествата.

5.6. Промоцията не е валидна при покупки, към които е предоставена допълнителна търговска отстъпка за обектов бизнес. Всеки желаещ може да участва най-много с 3000 точки в промоцията.

5.7. Хенкел България не носи отговорност за възникнали проблеми, свързани с невъзможността на печелившия да получи наградата си.

5.8. Не се допуска замяна на наградите с техните парични равностойности или с други

награди.

5.9.  Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените инструменти да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това по мейл или телефона, посочен в профила.

Подаръците могат да са с различен цвят.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ/ ИНСТРУМЕНТИТЕ

Наградите и инструментите, които участват в промоцията, са следните: 

Шапка Ceresit

Елеk Ceresit

Блуза Ceresit

Лазерен нивелир DEWALT DW088CG

Полар Ceresit

Акумулаторен комплект DEWALT

Ъглошлайф DCG405NT + батерия DCB184 + зарядно DCB115

Яке Ceresit

Ударен акумулаторен винтоверт DEWALT DCD796D2

Перфоратор DEWALT D25133K

Организаторът на Промоцията запазва правото си, при изчерпване на наличните количества от изброените инструменти, да ги замени с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията или да прекрати промоцията.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти Ceresit. В промоцията участват всички продукти Ceresit, с изключение на: EPS, дюбели и профили за топлоизолационни системи, Ceresit STOP Влага, Ceresit RE-New, Ceresit STOP Мухъл, пистолетна PU пяна и пистолети за PU пяна

 7.2. Участието в промоцията се осъществява след събиране на 50, 150, 200, 250, 300, 400 или 450 точки, получавани при покупка над 100 лв. без ДДС от изброените продукти, регистрирането на www.ceresit-vip.bg и качването на сайта на снимка на документа за покупка – касова бележка или фактура  

7.3. Наградите и инструментите могат да се получат до 30 работни дни след получаването одобрението на качените на сайта документи, по куриер.

 

7.4. При избран от участник инструмент, за който е необходимо доплащане, това се прави с наложен платеж на куриера. 

 

      ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

8.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата може да бъде избиран от представените от ОРГАНИЗАТОРА възможности за всяко равнище.

точки

Продукт

Редовна цена

Цена с отстъпка

Отстъпка

50

Шапка Ceresit

безплатно

безплатно

безплатно

150

Елеk Ceresit

безплатно

безплатно

безплатно

150

Блуза Ceresit

безплатно

безплатно

безплатно

150

Лазерен нивелир DEWALT DW088CG

567,62

283,81

50%

200

Полар Ceresit

безплатно

безплатно

безплатно

250

Акумулаторен комплект DEWALT

Ъглошлайф DCG405NT + батерия DCB184 + зарядно DCB115

721

360,5

50%

300

Яке Ceresit

безплатно

безплатно

безплатно

400

Ударен акумулаторен винтоверт DEWALT DCD796D2

606,78

303,39

50%

450

Перфоратор DEWALT D25133K

321,23

160,62

50%

 

  Всички редовни цени са по ценова листа на Инекс Трейд към 12.09.2022 г.

8.2. Наградите и инструментите ще се получават по куриер или друг допълнително уговорен начин.Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участник неточен или погрешен адрес

8.3.Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице. 

8.5. За въпроси, свързани с провеждането на промоцията, моля да се обръщате към  Технически отдел (Обектов бизнес) на Хенкел България, както следва:

Ани Лазарова - 0885 01 55 51

Борис Наумов - 0882 24 26 57

Диян Илиев - 0887 57 10 07

Делян Фетфов – 0882 64 69 58

Йосиф Банков – 0882 30 11 07

Павел Павлов - 0885 72 67 66

Петър Георгиев – 0887 50 20 29

Петър Неделчев - 0885 27 22 28

Стоян Бонев - 0886 88 58 05

Стойчо Бадалов - 0887 50 84 86

Явор Стефанов - 0888 59 67 15

Търговски представители на Хенкел:

Ангел Вълчев -  0885 82 22 72

Александър Брайнов – 0888 89 77 85

Атанас Атанасов - 0887 38 01 08

Валери Хинков - 0882 80 75 06

Димитър Димитров -  0888 14 25 01

Димитър Николов – 0885 55 82 77

Илиян Илиев – 0887 609 450

Севин Лилов – 0885 60 80 51

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент. 

 

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ 

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение. 

10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция. 

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8, се считат за невалидни. 

 

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт:

с. Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-33 или по електронна поща на адрес:

dataprotection_bulgaria@henkel.com 

Обработващ личните данни е “Медияпост Хит Мейл България ЕООД” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 131468795, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, бул. Петър Дертлиев 25, ет. 2, представлявано от Христо Радичев, e-mail: office@mediaposthitmail.bg

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията.  В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени.

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за получаване на новини и промоции от Хенкел България ЕООД.  Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, съгласно Условията.

 

(2)               Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и заявяване, респективно получаване на наградите

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име,  телефонен номер и адрес за доставка, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта.

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, респективно получаване на наградата, след която дата същите ще бъдат заличени.

В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и получаване на наградите.  

3.                  Съгласие за получаване на рекламни съобщения след края на промоцията:

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД чрез регистрационната форма за участие в промоцията, се съгласяват да предоставят следните данни:

Данни за контакт (име, имейл и телефонен номер)

 

 За целите на:

·                     Получаване на реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие),

·                     предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации

·                     предлагане на онлайн услуги, като електронно обучение и уебинари

·                     комуникация във връзка със събития

За постигане на избраните цели Хенкел може

-               Да комбинира на гореизброените данни с други данни, които са законно събрани от Хенкел за вас, например от томболи или други дейности на уебсайта, и

-                

Хенкел ще съхранява данните само докато съгласието е валидно за срок от 5 години, след което данните ще бъдат заличени по съответния ред.

 

За повече информация относно начина, по който Хенкел обработва вашите лични данни, моля вижте https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: dataprotection_bulgaria@henkel.com.

 

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 

4.  Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg, електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 по-долу.

 

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: dataprotection_bulgaria@henkel.com

 

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 

 „Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за  деклариране на наградата до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.

 

5.  Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.ceresit.bg с всичките му функционалности:

https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.

 

 

Част 12.  ФОРС МАЖОР

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ 

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.