Политика по защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1.            Общи положения

Хенкел България ЕООД, оттук нататък наричано Хенкел, уважава правото на неприкосновеност на всяко лице, което посещава нашия уебсайт. Сега бихме искали да Ви информираме за видовете данни, които събира Хенкел, и как се използват те. Също така ще научите как да упражнявате правата си като субект на данни. 

Всички промени в тази Декларация за защита на данните ще бъдат публикувани на тази страница. Това Ви позволява да се информирате по всяко време какви данни събираме и как ги използваме.

Тази Декларация за защита на данните не важи за уебсайтове, достъпни чрез хиперлинкове от сайтовете на Хенкел.   

 

2.            Събиране, употреба и обработка на лични данни 

Име на отговорното предприятие: Хенкел България ЕООД .

Адрес на отговорното предприятия: Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, София 1766, България

Хенкел използва личните данни основно за да предоставя този уебсайт на потребителите си и да осигури съответното функциониране и сигурност на този сайт. Всяка допълнителна обработка на данни се извършва единствено въз основа на други законови задължения или разрешение, или ако съответният потребител е дал съгласието си на Хенкел. .

Когато потребителите посещават уебсайта, Хенкел автоматично събира и съхранява определени данни. Това включва: IP адресът или ID номерът на съответното крайно устройство, което ни е нужно за предаването на исканото съдържание (напр. особено съдържание, текст, изображения и продуктова информация, както и файлове за сваляне), дейността на потребителите на уебсайта, вида на крайното устройство, браузъра, както и датата и часа на ползване.

Хенкел съхранява тази информация най-много за 7 дни с цел разпознаване и преследване на злоупотреби.

Хенкел също така използва тази информация за подобряване на презентацията, характеристиките и функционалностите на услугата, както и за общи административни цели.

Освен това, Хенкел изтрива или прави анонимни данните за употребата, включително IP адресите без забавяне, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.

Обработката и употребата на данните се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че (1) обработката е нужна за предоставянето на уебсайта; или (2) Хенкел има наложителен и легитимен интерес в осигуряването и подобряването на функционалността и свободната от грешки дейност на уебсайта и неговата адекватност за нуждите на потребителите. 

Получателите на събраните данни могат да включват членове на отговорните вътрешни отдели, други свързани компании на Хенкел, външни доставчици на услуги (например за хостинг и управление на съдържание, маркетингови агенции, други доставчици на трети страни, ако това е необходимо за услугите, които предоставят), органи при упражняване на съответните им задължения и правомощия, например в случай на официално искане от тяхна страна или ако това е необходимо за установяване, упражняване или защита на правата на Хенкел и настоящи или бъдещи приобретатели на компании на Хенкел в случай на бизнес сделка, като продажба, сливане или придобиване.    Фиксиран елемент => трябва да се включи във всяка Декларация за сигурност на данните

 

3.            Допълнителна обработка на данни

а) Таблица за потребителски запитвания

Може да сте предоставили данните си за контакт чрез нашата форма за контакт. Ще използваме данните ви за контакт, за да отговорим на запитването ви. 

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за обработката на вашето запитване.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение. 

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

б) Томболи

Може да  сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в томболи, които от време на време предлагаме на нашия уебсайт. Ще използваме данните ви с цел провеждане на томболата. 

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел разпращане на наградите или за провеждане на томболата. 

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение. 

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

 

в) Изпитване на продукти

Може да  сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в изпитвания на продукти. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на изпитването.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на изпитването.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на изпитването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.               

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

г) Уебинар

Може да  сте предоставили данните си за контакт, напр. e-mail адрес, при участието си в уебинари. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на уебинара.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на уебинара.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за предоставянето на уебинара.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Ако обработвате лични данни за предоставяне на уебинари, моля използвайте този пасаж. 

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

д) Проучване

Може да  сте предоставили данните си за контакт, напр. e-mail адрес, при участието си в проучване. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на проучването.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на проучването.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на проучването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение. 

Ако вашата обработка на данни в това отношение надхвърля описаното, моля свържете се с DPO, може да са необходими допълнителни разяснения.

e) чатбот

Възможно е да използвате нашия Chatbot без да въвеждате допълнителни лични данни, но е възможно да сте предоставили допълнителни лични данни, като въведете такива данни в полето за свободен текст. Използваме вашите данни изключително с цел да отговорим на вашето искане. Може да анонимизираме заявката Ви, за да я запазим за подобрение на процеса.

Няма да препращаме вашите данни на никоя трета страна, освен ако това не е необходимо, за да отговорим на вашето искане.

Обработката и използването на вашите данни се основава на законови разпоредби, които оправдават тези операции на основание, че обработката е необходима за отговаряне на вашето искане.

Ако не сте дали съгласието си за по-дълго време на съхранение, напр. в процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите ни, ще  съхраняваме данните не по-дълго от необходимото, за да изпълним горепосочената цел, или докато се изисква, в случай че се прилага някакво законово задължение за задържане.

 

4.            Съгласие/оттегляне на съгласие.

а) Управление на взаимоотношенията с клиентите/потребителите/ Онлайн общности.

Може да сте дали съгласие  Хенкел да обработва:

•             Данните ви за контакт, които може да сте предоставили на Хенкел,

•             Съдържанието и обстоятелствата на вашата електронна комуникация с Хенкел, като форми за контакт и електронна поща,

•             Вашето ползване на уебсайтовете на Хенкел,

•             Данни за участието ви в онлайн обученията на Хенкел,

•             дейности на страниците на Хенкел в социални мрежи  (блогове, Facebook страници и др.)6

 

В хода на Управлението на взаимоотношенията с клиентите/потребителите /онлайн общностите на Хенкел

За целите на

•             реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие),

•             предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации,

•             пазарни проучвания, и

•             предлагане на онлайн услуги, като електронно обучение и уебинари

•             комуникация във връзка със събития