Регистрация

Ceresit възнаграждава Вашата лоялност. Регистрирайте своите покупки, като качите снимки на документите за покупка в своя профил. За всеки 100 лв. с ДДС от Вашата покупка получавате 10 точки, които след това може да обмените за награда по избор. И още – тук ще публикуваме новини и информация за нови продукти, събития и др.